Червена серия (София)

Конкретно или абстрактно червено, или само представата, която имаме за червеното ?

Снимки на София