Софийски трамваи

Употреба за естетически цели, а не не по предназначение, на ефимерните реклами, накичени по на трамваите.

Изненадваща среща между две времеви измерения, които, като че ли поначало нямат нищо общо.

Снимки на София